Førstehjelpskurs for Hov Legesenter

Takk for at vi fikk gjennomføre førstehjelpskurs for dere. Spennende å utfordre flere faggrupper helsepersonell i felles problemstillinger.

Førstehjelp er enkelt… Her la vi virkelig vekt på å gjøre enkle tiltak, da det er lett å tenke avansert og langt fram i behandling-løpet for godt skolert helsepersonell. Håper vi nådde noen mål, og at dere kan spare tid i akuttbehandlingen av syke og skadde personer, slik at det fokuseres på livsviktige funksjoner.  Vi fikk trent på bruk av hjertestarter. Vi holdt også fokus på frie luftveier, spesielt på skadde personer. Nok en gang takk for oppdraget.