Brannforebygging i Solhaugen Miljøhjem

Takk til Solhaugen Miljøhjem på Grindvoll, for nok et oppdrag med brannforebyggende opplæring for ansatte.
Litt regn la ingen demper på innsatsen.